Omanikujärelvalve

Ehitamine, kapitaal- ja jooksevremont, hoonete rekonstrueerimine, kinnisvara (kotedžite, aiamajakeste, korterite, tööstushoonete ja –ehitiste jne) soetamine on paljudele aktuaalne ja „valus“ teema. Selleks et antud protsess kulgeks „valutult“, so „kõigi reeglite järgi“ teostatakse: projekt- ja eelarvedokumentatsiooni analüüsi, ehitise tehnilist järelvalvet, objekti ehitistehnilist analüüsi ja ehitusekspertiisi.

Tehniline järelvalve

 • Ehitiste tehniline järelvalve – ehitusjärelvalve (tehniline järelvalve), ehitusaudit, ehitiste kvaliteedi kontroll kõigi ehitus-montaaži- ja remonditööde teostamise etappidel nii uute ehitiste kui rekonstrueeritavate objektide juures.
 • Ehitiste tehniline järelvalve – Tellija majanduslike huvide garantii kõigi ehitus-montaaži- ja remonditööde teostamise ajal, ehitus- või remonditööde normdokumentidest ning projekt- ja eelarvedokumentatsioonist kõrvalekallete ennetamise ja vältimise garantii plaaniliste tehniline järelvalve kontrollide teostamisega.
 • Tehniline järelvalve – ehitamise ja remonti käigus, ehituse ekspertiisi ja tehnilise uurimise tulemusel, üleskerkinud probleemide käsitlemise garantii, aga ka õigete ja asjatundlike lahenduste ja soovituste tegemine tekkinud vigade kõrvaldamiseks koos tehnilise aruande esitamisega ning Tellija huvide kaitsmine.
 • Tehniline järelvalve – Tellijale optimaalne minimaalse maksumuse ja mõistliku ehitamise tähtaja suhe tagades teostatavate tööde kõrge kvaliteedi tehnilise ja projekt-eelarvedokumentatsiooni analüüsi alusel. Käesoleval ajal on tehniline järelvalve ja ehitus tihedalt omavahel seotud ning on lahutamatud mõisted. Hoonestaja tahab ehituse käigus saada kvaliteeti ja madalat maksumust ning seda on võimalik saada teostades ehitustööde tehnilist järelvalvet.
 • Tehniline järelvalve eeldab tehtud tööde normatiivdokumetidele, projektlahendustele ja eelarvedokumentidele vastavuse kontrollimist.

Tehnilise järelvalve peamised ülesanded:

 • Ehitusprojektikohase ehitamise kontrollimine.
 • Võtta osa tööde teostamise graafiku koostamisest.
 • Osalema projekt-eelarvedokumentatsiooni koostamises.
 • Teostama kontrolli ehitamise tähtaegadest ja normatiivdokumentidest kinnipidamise üle.
 • Teostama kontrolli kasutatavate materjalide kvaliteedi üle.
 • Teostama ehitus-montaažitööde kvaliteedi kontrolli.
 • Kontrollima ehitise maksumuse vastavust keskmistele turuhindadele kasutades keskmiste hindadega materjale ja tööd.
 • Kontrollima kasutatavate ehituskonstruktsioonide, materjalide ja toodete (tehnilised passid, sertifikaadid, laboratoorsete uuringute tulemused jne) kvaliteeti kinnitavate dokumentide olemasolu.
 • Kontrollima leitud defektide kõrvaldamist, ehitustööde käigus geodeetiliste tööde täitmist, teostatud tööde hinnangu andmine ja kontroll koos ehitusettevõtja töötajatega.
 • Teostada koos peatöövõtja esindajatega hoone oluliste konstruktsioonide vaheetappide vastuvõtmist-üleandmist.
 • Kontrollima teostatud tööde mahtude ja kvaliteedi vastavust projekt-eelarvedokumentatsioonile ja normidele.
 • Kontrollima algse, tehnilise dokumentatsiooni olemasolu ja selle täitmist.
 • Teostama kontrolli ehitusettevõtjale esitatud autorijärelvalve ettekirjutiste ja nõuete ning tehnilise järelvalve nõuete täitmise üle.
 • Osalema dokumentatsiooni koostamiselehituse konserveerimise ja ehitustegevuse ajutise peatamise korral. Kontrollima töövõtja poolt ehituses kasutatavate materjalide ja seadmete tootjafirmade tehnoloogiate ja soovituste täitmist.
 • Jälgima tehnilisse dokumentatsiooni põhjendamatute muutuste sissekandmist ja ehituse maksumuse suurendamise sissekandmist.
 • Osalema monteeritavate seadmete projektile vastavuse ja seisundi kontrollimises, monteerimise kvaliteedi kontrollis ning ekspluatatsiooni andmises.
 • Kontrollima teostusdokumentatsiooni olemasolu ja õigsust (teostatud tööde päevik, keevitustööde päevik, armatuurtööde päevik jne) sh akte, teostusjooniseid ja muud (vastavalt tellija soovile ja tööde teostaja nõusolekul).
 • Teostab vaheetappidel teostatud tööde vastuvõtmist.
 • Kontrollib defektide ja puuduste õigeaegset kõrvaldamist.
 • Peab läbirääkimisi alltöövõtjatega Tellija huvide kaitseks.
 • Põhjendada tehnilisele järelvalvele esitatavaid nõudeid ja märkusi.

Eelloetletud ja paljud teised kohustused kuuluvad tehnilise järelvalve funktsioonide hulka. Meie spetsialisteide töö aitab Tellijal:

 • Määrata teostatavate tööde tegelik maht.
 • Koostada korrektselt ehitusdokumentatsiooni.
 • Valida õige ehitaja.
 • Määrata täpselt kõik vajalikud teostatavad tööd.
 • Kontrollida teostatavate tööde kvaliteeti.
 • Hinnata materjalide kulu ja töömahtusid.
 • Määrata ehitustööde teostamise tähtaegu.
 • Võtta osa teostatavate tööde graafikute väljatöötamisel.

Contact

 • Phone:
  +372 335 6360
 • E-Mail:
  See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Social